De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Klik hieronder voor de volledige Algemene Voorwaarden van Mamaverwenbon.
Algemene voorwaarden mamaverwenbon

Privacy Verklaring

Privacy is voor Mamaverwenbon.nl een belangrijk begrip waar geen onduidelijkheden over moeten bestaan. In onze privacyverklaring vertellen we je precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren.

Klik hieronder voor de volledige Privacy Verklaring van Mamaverwenbon.
Privacy Verklaring mamaverwenbon